Tâm huyết

Tour được thiết kế bằng trái tim của những con người bản địa

Chữ tín

100% hướng dẫn viên bản địa làm việc trách nhiệm và tâm huyết

VĂN HÓA

Am hiểu tường tận bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao

Cộng đồng

Đề cao ý thức trách nhiệm
cộng đồng

Đông Bắc 03 Ngày 02 Đêm: Cao Bằng – Ba Bể

  • Thời gian : 03 Ngày 02 Đêm
  • Hình thức : Tour đoàn riêng theo Y/C
  • Khởi hành: Hằng ngày.

Liên hệ nhận tư vấn: