Tâm huyết

Tour được thiết kế bằng trái tim của những con người bản địa

Chữ tín

100% hướng dẫn viên bản địa làm việc trách nhiệm và tâm huyết

VĂN HÓA

Am hiểu tường tận bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao

Cộng đồng

Đề cao ý thức trách nhiệm
cộng đồng

Mr Van Anh Truong

Không lời nào tả nổi mức độ phê của cả đoàn 25 chiến sĩ cưỡi 21 cái mô tô chạy qua 49 khúc cua tay áo dài 8km từ bên sông Nho Quế lên đỉnh núi sau khi lênh đênh trên sông thăm hẻm vực Tu Sản. Cảnh đẹp của nơi này khiến cả đám muốn rơi nước mắt luôn í.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ nhận tư vấn: