Tâm huyết

Tour được thiết kế bằng trái tim của những con người bản địa

Chữ tín

100% hướng dẫn viên bản địa làm việc trách nhiệm và tâm huyết

VĂN HÓA

Am hiểu tường tận bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao

Cộng đồng

Đề cao ý thức trách nhiệm
cộng đồng

Ms Quynh Hoa Do

Làm khách quen của Hà Giang Trẻ chắc cũng 5-6 năm rồi. Hướng dẫn viên nhiệt tình, chăm lo từng chút cho đoàn. Hà Giang Trẻ Travel chưa bao giờ làm các chị em chúng tớ thất vọng.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ nhận tư vấn: