Showing 1–15 of 21 results

Tâm huyết

Tour được thiết kế bằng trái tim của những con người dành hết tâm trí cho vùng đất Hà Giang

Chữ tín

100% hướng dẫn viên bản địa làm việc trách nhiệm và tâm huyết

VĂN HÓA

Am hiểu tường tận bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao

Cộng đồng

Đề cao ý thức trách nhiệm
cộng đồng

-16%
2.580.000,0 2.180.000,0

02 Ngày 03 Đêm

 • Loại hình tour: Ghép đoàn/ Tour đoàn riêng
 • Lịch Khởi hành  : Hằng Ngày
 • Điểm khởi hành : Hà Giang

03 Ngày 04 Đêm

 • Loại hình tour: Tour đoàn riêng
 • Lịch Khởi hành  : Hằng Ngày
 • Điểm khởi hành : Hà Giang

04 Ngày 05 Đêm

 • Loại hình tour: Tour đoàn riêng
 • Lịch Khởi hành  : Hằng Ngày
 • Điểm khởi hành : Hà Giang

03 Ngày 04 Đêm

 • Loại hình tour: Tour đoàn riêng
 • Lịch Khởi hành  : Hằng Ngày
 • Điểm khởi hành : Hà Giang

04 Ngày 03 Đêm

 • Loại hình tour: Tour đoàn riêng
 • Lịch Khởi hành  : Hằng Ngày
 • Điểm khởi hành : Hà Nội

04 Ngày 05 Đêm

 • Loại hình tour: Tour đoàn riêng
 • Lịch Khởi hành  : Hằng Ngày
 • Điểm khởi hành : Hà Giang

05 Ngày 04 Đêm

 • Loại hình tour: Tour đoàn riêng
 • Lịch Khởi hành  : Hằng Ngày
 • Điểm khởi hành : Hà Nội

05 Ngày 04 Đêm

 • Loại hình tour: Tour đoàn riêng
 • Lịch Khởi hành  : Hằng Ngày
 • Điểm khởi hành : Hà Nội

06 Ngày 05 Đêm

 • Loại hình tour: Tour đoàn riêng
 • Lịch Khởi hành  : Hằng Ngày
 • Điểm khởi hành : Hà Nội

01 Ngày

 • Thời gian : 01 Ngày 
 • Hình thức : Tour đoàn riêng theo Y/C
 • Lịch chạy : Hằng ngày
 • Khởi hành : Hà Giang

JOURNEY OF DISCOVERY: DONG VAN STONE Plateau DETAILS TOUR PROGRAM: NIGHT 01: HANOI – HA GIANG 20:30 pm : Delegation present at My Dinh bus station board the bus to depart for Ha Giang. Overnight in the car. Faced with passengers arriving at Noi Bai airport close to the start time, the bus will pick [...]

5N4Đ

 • Thời gian : 5 Ngày 4 Đêm
 • Loại hình tour : Tour đoàn riêng
 • Khởi hành: Hằng ngày

2N3Đ

 • Thời gian : 2 Ngày 3 Đêm
 • Loại hình tour: Ghép đoàn/ Tour đoàn riêng
 • Khởi hành  : Hằng Ngày

3N4Đ

 • Thời gian : 3 Ngày 4 Đêm
 • Loại hình tour: Ghép đoàn+Tour đoàn riêng
 • Khởi hành  : Hằng Ngày

3N4Đ

 • Thời gian : 3 Ngày 4 Đêm
 • Loại hình tour: Tour đoàn riêng
 • Khởi hành  : Hằng Ngày

Liên hệ với Hà Giang Trẻ