Showing 1–15 of 20 results

Tâm huyết

Tour được thiết kế bằng trái tim của những con người dành hết tâm trí cho vùng đất Hà Giang

Chữ tín

100% hướng dẫn viên bản địa làm việc trách nhiệm và tâm huyết

VĂN HÓA

Am hiểu tường tận bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao

Cộng đồng

Đề cao ý thức trách nhiệm
cộng đồng

5N4Đ

 • Thời gian : 5 Ngày 4 Đêm
 • Loại hình tour : Tour đoàn riêng
 • Khởi hành: Hằng ngày

2.180.000,0

2N3Đ

 • Thời gian : 2 Ngày 3 Đêm
 • Loại hình tour: Ghép đoàn/ Tour đoàn riêng
 • Khởi hành  : Hằng Ngày

3N2Đ

 • Thời gian : 3 Ngày 2 Đêm
 • Loại hình tour: Tour đoàn riêng
 • Khởi hành :Hằng ngày

2.380.000,0

2N1Đ

 • Thời gian : 2 Ngày 1 Đêm
 • Loại hình tour : Ghép đoàn/ Tour đoàn riêng
 • Khởi hành: Hằng tuần

2.980.000,0

2N3Đ

 • Thời gian : 2 Ngày 3 Đêm
 • Loại hình tour : Tour đoàn riêng theo Y/C
 • Khởi hành : Hằng ngày

2.980.000,0

2N3Đ

 • Thời gian : 2 Ngày 3 Đêm
 • Loại hình tour: Tour đoàn riêng
 • Khởi hành  : Hằng Ngày

2N3Đ

 • Thời gian : 2 Ngày 3 Đêm
 • Loại hình tour: Ghép đoàn/ Tour đoàn riêng
 • Khởi hành  : Hằng Ngày

3N2Đ

 • Thời gian : 3 Ngày 2 Đêm
 • Hình thức : Tour Đoàn riêng theo Y/C
 • Khởi hành : Hằng tuần.

3N4Đ

 • Thời gian : 3 Ngày 4 Đêm
 • Hình thức: Tour đoàn riêng theo Y/C
 • Khởi hành  : Hằng Ngày

3N4Đ

 • Thời gian : 3 Ngày 4 Đêm
 • Loại hình tour: Ghép đoàn+Tour đoàn riêng
 • Khởi hành  : Hằng Ngày

3N4Đ

 • Thời gian : 3 Ngày 4 Đêm
 • Loại hình tour: Tour đoàn riêng
 • Khởi hành  : Hằng Ngày

4.280.000,0

3N4Đ

 • Thời gian : 3 Ngày 4 Đêm
 • Loại hình tour : Tour xe máy / Tour đoàn riêng
 • Khởi hành  : Hằng Ngày

4 Days 3 Nights

 • Start : Hà Giang City
 • Calender Tour : Every Day
 

4N3Đ

 • Thời gian : 4 Ngày 3 Đêm
 • Loại hình tour: Tour đoàn riêng
 • Khởi hành :Hằng ngày

4N3Đ

 • Thời gian : 4 Ngày 3 Đêm
 • Hình thức : Tour đoàn riêng theo Y/C
 • Khởi hành: Hằng ngày.

Liên hệ với Hà Giang Trẻ