Hiển thị kết quả duy nhất

Tâm huyết

Tour được thiết kế bằng trái tim của những con người dành hết tâm trí cho vùng đất Hà Giang

Chữ tín

100% hướng dẫn viên bản địa làm việc trách nhiệm và tâm huyết

VĂN HÓA

Am hiểu tường tận bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao

Cộng đồng

Đề cao ý thức trách nhiệm
cộng đồng

03 ngày 02 đêm

 • Loại hình tour: Tour đoàn riêng
 • Lịch Khởi hành  : Hằng Ngày
 • Điểm khởi hành : Hà Giang

-16%
2.580.000,0 2.180.000,0

02 Ngày 03 Đêm

 • Loại hình tour: Ghép đoàn/ Tour đoàn riêng
 • Lịch Khởi hành  : Hằng Ngày
 • Điểm khởi hành : Hà Giang

03 Ngày 04 Đêm

 • Loại hình tour: Tour đoàn riêng
 • Lịch Khởi hành  : Hằng Ngày
 • Điểm khởi hành : Hà Giang

03 Ngày 04 Đêm

 • Loại hình tour: Tour đoàn riêng
 • Lịch Khởi hành  : Hằng Ngày
 • Điểm khởi hành : Hà Giang

03 Ngày 04 Đêm

 • Loại hình tour: Tour đoàn riêng
 • Lịch Khởi hành  : Hằng Ngày
 • Điểm khởi hành : Hà Giang

04 Ngày 03 Đêm

 • Loại hình tour: Tour đoàn riêng
 • Lịch Khởi hành  : Hằng Ngày
 • Điểm khởi hành : Hà Nội

04 Ngày 05 Đêm

 • Loại hình tour: Tour đoàn riêng
 • Lịch Khởi hành  : Hằng Ngày
 • Điểm khởi hành : Hà Giang

04 Ngày 05 Đêm

 • Loại hình tour: Tour đoàn riêng
 • Lịch Khởi hành  : Hằng Ngày
 • Điểm khởi hành : Hà Giang

07 Ngày 06 Đêm

 • Loại hình tour: Tour đoàn riêng
 • Lịch Khởi hành  : Hằng Ngày
 • Điểm khởi hành : Hà Nội

2.380.000,0

2N1Đ

 • Thời gian : 2 Ngày 1 Đêm
 • Loại hình tour : Ghép đoàn/ Tour đoàn riêng
 • Khởi hành: Hằng tuần

4N3Đ

 • Thời gian : 4 Ngày 3 Đêm
 • Hình thức : Tour đoàn riêng theo Y/C
 • Khởi hành: Hằng ngày.

03 ngày 04 đêm

 • Loại hình tour: Tour đoàn riêng
 • Lịch Khởi hành  : Hằng Ngày
 • Điểm khởi hành : Hà Giang

4N3Đ

 • Thời gian : 04 Ngày 03 Đêm
 • Loại hình tour: Tour đoàn riêng
 • Lịch Khởi hành  : Hằng Ngày
 • Điểm khởi hành : Hà Nội

Liên hệ với Hà Giang Trẻ