Tâm huyết

Tour được thiết kế bằng trái tim của những con người dành hết tâm trí cho vùng đất Hà Giang

Chữ tín

100% hướng dẫn viên bản địa làm việc trách nhiệm và tâm huyết

VĂN HÓA

Am hiểu tường tận bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao

Cộng đồng

Đề cao ý thức trách nhiệm
cộng đồng

Tour Ghép Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì mùa lúa chín 2 ngày 3 đêm

Thời gian: 2N3Đ - Ghép đoàn khởi hành hàng ngày vào mùa lúa chín/nước đổ

Phương tiện: Xe giường nằm CLC, xe Du lịch đời mới hoặc xe máy 1:1

Book Tour

Liên hệ với Hà Giang Trẻ