Hà Giang Trẻ được vinh danh là doanh nghiệp du lịch uy tín nhất 2023

“Lễ biểu dương đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức, nhà khoa học tiêu biểu Việt Nam lần thứ 5 năm 2023- Vietnam Top Award 2023” đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 28/05/202 tại Nhà hát Âu Cơ. Chương trình được phối hợp tổ chức bởi Hội liên hiệp Khoa học […]